Ocena Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Borowe