Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wodociąg publiczny w Borowym