Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu po zapoznaniu się z otrzymanymi wynikami badań  próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Borowem oraz z wodociągu publicznego w Szczepanowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

http://wymiarki.eu/wp-content/uploads/2018/01/wodociąg-Borowe.pdf

http://wymiarki.eu/wp-content/uploads/2018/01/wodociąg-Szczepanów.pdf