Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa oraz Gminy Wymiarki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu stwierdza, że woda z wodociągów publicznych w m. Iłowej, w m. Szczepanów i w m. Borowe  dostarczana do odbiorców gminy Wymiarki i gminy Iłowa odpowiada warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wodociągi Iłowa i Szczepanów

Wodociąg Borowe