Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wymiarki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że woda z wodociągu publicznego w Borowem zaopatrującego w wodę do spożycia odbiorców gminy Wymiarki odpowiada warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena obszarowa jakości wody