Ochrona infrastruktury krytycznej oraz realizacja obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego Orange Polska S.A