Od marca mamy karetkę!

Mamy karetkę! Od 1 marca 2018 roku w Iłowej stacjonować będzie specjalistyczna karetka o oznaczeniu S z najlepszym wyposażeniem, która skróci czas dojazdu do potrzebujących ratunku mieszkańców gmin: Wymiarki, Iłowa, Gozdnica i części gminy Przewóz.

Po 3 latach wspólnych zabiegów pięciu samorządów o ulokowania karetki na południu powiatu żagańskiego możemy mówić o historycznym sukcesie. 8 grudnia 2017 roku Minister Zdrowia zatwierdził zmiany w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Oznacza to dla nas zwiększenie stacjonujących na terenie powiatu żagańskiego Zespołów Ratownictwa Medycznego o jeden – do pięciu. Nowy, dodatkowy zespół ratowników medycznych od marca 2018 roku stacjonować będzie w Iłowej. Skróci to znacznie czas dojazdów do pacjentów w gminach Wymiarki, Iłowa, Gozdnica oraz części gminy Przewóz.

Pieniądze ministerstwa zdrowia na utrzymanie zespołu są już zagwarantowane, teraz samorządy muszą wspólnie kupić karetkę. Przewidywany koszt zakupu karetki to 310.000 zł. Gmina Wymiarki deklaruje przeznaczenie na ten cel 50.000 zł. W środę 10.01.2018 r. w starostwie powiatowym w Żaganiu włodarze samorządów: Starosta Powiatu Żagańskiego Henryk Janowicz, Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Gozdnicy Krzysztof Jarosz oraz Wójt Gminy Przewóz Ryszard Klisowski podpisali porozumienie dotyczące zakupu karetki.

– Decyzja o wspólnym zakupie karetki wieńczy nasze wspólne starania o poprawę zabezpieczenia życia i zdrowia mieszkańców naszych gmin, jakie rozpoczęliśmy 3 lata temu. Możemy czuć wielką satysfakcję, że wspólne, zespołowe starania pięciu samorządów dały konkretny efekt i możemy zaoferować mieszkańcom naszych gmin pewność, że ratownicy dojadą do nich dużo szybciej. Zdrowie i życie ludzkie jest najważniejszą wartością – mówi Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski.

– Cieszy to, że przedstawiane przez nas argumenty przemawiające za zasadnością ulokowania dodatkowego zespołu ratowników w powiecie żagańskim znalazły wsparcie i zrozumienie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, bo rozumiemy, że w skali województwa podjęcie tak ważnych decyzji w sferze ratownictwa nie zawsze jest łatwe. Wielkie podziękowania składam też moim samorządowym kolegom: Staroście Żagańskiemu Henrykowi Janowiczowi, Burmistrzowi Iłowej Pawłowi Lichtańskiemu, Burmistrzowi Gozdnicy Krzysztofowi Jaroszowi oraz Wójtowi Gminy Przewóz Ryszardowi Klisowskiemu za wspólne zdeterminowane działanie, mobilizację, konsekwencję, szybkie podejmowanie decyzji, to pokazuje, że w takiej samorządowej drużynie można zdziałać jeszcze wiele dobrego – podkreśla Wojciech Olszewski.