Odwierty

Odwiert Lutynka
51°32’45.9″N 15°03’13.9″E

Odwiert Witoszyn Górny
51°32’34.8″N 15°05’44.6″E

Odwiert Wymiarki przy ul Kasztanowej
51°30’16.3″N 15°03’59.0″E

4 odwierty Świerczewskiego
1 – Ø280

2 – Ø130

3 –

4 –

Odwiert Czyżówek
51°30’44.7_N 15°08’11

Witoszyn – Cegielnia
1
51°31’43.3″N 15°06’47.8″E

2
51°31’45.5″N 15°06’50.3″E

3
51°31’47.7″N 15°06’52.8″E

4
51°31’48.8″N 15°06’54.2″E

5
51°31’42.8″N 15°06’47.4″E

6
51°31’40.0″N 15°06’45.2″E