Uwaga – do 30 września mozna składać wnioski na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb

Przypominamy, że w celu uzyskania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Wymiarki w 2019 roku można składać wnioski do dnia 30.09.2018 r.

Tryb, terminy i zasady przyznawania dotacji celowej zostały ustalone w Uchwale Nr IV/30/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych ( opublikowanej  w Dz. Urz.  Woj. Lubuskiego nr 48, poz. 928 z dnia 21.04.2011r.)

Wzór wniosku określa  Zarządzenie Wójta Gminy Wymiarki z dnia 10.02.2015r. Nr 0050.6.2015 – do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki i Inwestycji lub telefonicznie pod nr telefonu 683604045 wew.22.