Ogłoszenie dla mieszkańców m. Borowe

Od 25 czerwca 2018 r. prosi się   mieszkańców m. Borowe o obecność w domu w celu umożliwienia odczytu licznika na wodę przez osobę wyznaczoną przez Urząd Gminy Wymiarki.