Ogłoszenie

W związku z niskim ciśnieniem wody spowodowanym wysokimi temperaturami powietrza proszę o nie podlewanie ogródków, trawników, upraw oraz nie napełnianie i nie uzupełnianie basenów
z wodociągu gminnego.

 

 

/-/ z up. Wójta Gminy

Krystyna Kumek

Sekretarz Gminy