Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznego w Szczepanowie informacja :