Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Borowe