Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodociąg SZCZEPANÓW