OPS będzie wydawał żywność w ramach programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach informuje, że  w dniu 23 marca 2018r. w godzinach 1000 -1100 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli  „Serdeczna Pomoc” będzie wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2017.

Wydawanie żywności odbywa się na podstawie skierowania otrzymanego od Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach. Skierowanie obowiązuje na cały okres trwania Podprogramu 2017.  Rodziny nie objęte dotychczas Programem mogą nadal wnioskować o tę formę pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach tel. 68 360 43 84.