Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy WYMIARKI, w ramach projektu „Zielonogórski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) Więcej informacji w linku

https://uniaswiatlowodowa.pl/zielonogorski/wymiarki/instalacje

https://uniaswiatlowodowa.pl/zielonogorski/wymiarki/instalacje