Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach poszukuje organizacji lub dorosłych osób chętnych do nieodpłatnej pomocy przy rozładunku transportu żywności dostarczanej w ramach programu POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa) oraz osób chętnych do wydawania tej żywności dla mieszkańców naszej Gminy.

Osoby chętne proszę o kontakt telefoniczny:

Ośrodek Pomocy Społecznej nr telefonu 68 360 43 84

lub  Elżbieta Kulicz  nr telefonu 512 427 836.

Zasady przyznawania pomocy w ramach Programu (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)) są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020