Piękny jubileusz mieszkańców naszej gminy

W sobotę 19 września wspólnie z rodzinami Państwa Janiny i Romana Czarkowskich oraz Anny i Edwarda Fedorowiczów świętowaliśmy 50 lecie małżeństwa. Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski odznaczył Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Żabiński wręczył małżonkom pamiątkowe dyplomy. W serdecznej atmosferze podczas uroczystości, pełnej także chwil wzruszenia i kręcących się w oczach łez, przy kawie i okazałym torcie goście rozmawiali również o blaskach i cieniach miłości.
Jubilatom – Państwu Janinie i Romanowi Czarkowskim oraz Annie i Edwardowi Fedorowiczom serdecznie gratulujemy życzymy z tej niezwykłej okazji wiele zdrowia i radości w kolejnych 50 latach małżeństwa.