Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II ws. powołania OKW w gminie Wymiarki.