Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego0 zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.