Program budowy przydomowych oczyszczalni w Gminie Wymiarki – wnioski do pobrania

Gmina Wymiarki ma szansę na pozyskanie unijnych środków w ramach PROW na rozwiązanie problemów z gospodarką wodno-ściekową. Jednym z elementów naszego przyszłego projektu jest program budowy przydomowych oczyszczalni w Gminie Wymiarki, który ułatwić ma mieszkańcom naszej gminy podjęcie działań w ramach przedsięwzięcia i uzyskanie dofinansowania. Czas na decyzję i złożenie wniosku – do 30 czerwca 2016 r.
Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE
Propozycja rozwiązań została przedstawiona na spotkaniach. Do końca czerwca oczekujemy deklaracji ze strony osób, które chciałyby skorzystać z tego rozwiązania. Szczegółów można dowiedzieć się w Urzędzie Gminy Wymiarki. W urzędzie można też składać wypełnione deklaracje.
Druki do pobrania i wypełnienia:
Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE