Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach informuje, iż osoby zainteresowane odbiorem żywności z Banku Żywności  proszone są o wypełnienie oświadczeń (druk oświadczenia dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach, ul. Strzelecka 1)  i przekazanie ich do tutejszego ośrodka   do dnia 24 marca 2017r.  (wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi posiadany dochód ).