Projekt budżetu na 2016 rok ma pozytywną opinię RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie i bez uwag zaopiniowała projekt budżetu Gminy Wymiarki na 2016 rok.

Pani skarbnik, Magdalenie Kuros, serdecznie gratuluję. Dziękuję za współpracę nad jego tworzeniem Radnym Gminy Wymiarki.

Wszyscy mamy świadomość jakie jego tworzeniu towarzyszyły wyrzeczenia. Czeka nas niełatwy kolejny rok pełen trudnych finansowych wyzwań. Obawiam się, że trudniejszy niż mijający 2015. Cieszę się, że udaje się jednak wypracować stabilną podstawę do dalszych działań dobieranych na miarę możliwości, jakie aktualny stan gminnych finansów nam zapewnia. Wciąż pieniądze, jakimi dysponujemy, a nie jest ich jak widać wiele, musimy wydawać rozważnie, rozsądnie, odpowiedzialnie. I tak nadal będzie.

Wojciech Olszewski
wójt Gminy Wymiarki