Projekt : ,, Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycielu w 8 gminach subregionu zielonogórskiego”