Projekt ,,Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030″