Projekt Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. ”Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2019roku”będzie dostępny na stronie www.lubuskie.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.