Prokuratura Rejonowa w Żaganiu odmówiła wszczęcia śledztwa po zawiadomieniu złożonym przez radnych Jerzego Niezgódzkiego i Zbigniewa Żabińskiego