Protokół z dnia 18.12.2019 r. z zakończonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Wymiarki dot. projektu Uchwały w sprawie nadania statutów poszczególnym Sołectwom Gminy Wymiarki