Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoszynie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja typu ,,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoszynie”

mająca na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez udostępnienie świetlicy o podwyższonym standardzie, obiektu ogólnodostępnego i niekomercyjnego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 103 210,00 zł
Kwota pomocy z umowy: 67 796,00 zł

Beneficjent: Gmina Wymiarki