Przetarg: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wymiarki
ul. Księcia Witolda  5,
68-131 Wymiarki,
woj. lubuskie,

tel. 68 360 40 45, e-mail sekretariat@wymiarki.pl,
faks 68 360 40 62.
Adres strony internetowej: www.wymiarki.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.bip.wymiarki.pl – zakładka „Zamówienia publiczne”

Ogłoszenie nr 527185-N-2018 z dnia 2018-03-06 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki
http://www.bip.wymiarki.pl/zamowienia_publiczne/11/45/Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_i_wody_w_miejscowosci_Wymiarki_-_Uporzadkowanie_gospodarki_wodno-sciekowej_w_gminie_Wymiarki_poprzez_budowe_sieci_kanalizacyjnej_w_miejscowosci_Wymiarki_oraz_budowe_przydomowych_oczyszczalni_sciekow_na_terenie_gminy_Wymiarki/

Ogłoszenie nr 527535-N-2018 z dnia 2018-03-06 r.

Gmina Wymiarki: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki

http://www.bip.wymiarki.pl/zamowienia_publiczne/11/46/Budowa_przydomowych_oczyszczalni_sciekow_-_Uporzadkowanie_gospodarki_wodno-sciekowej_w_gminie_Wymiarki_poprzez_budowe_sieci_kanalizacyjnej_w_miejscowosci_Wymiarki_oraz_budowe_przydomowych_oczyszczalni_sciekow_na_terenie_gminy_Wymiarki/

 

Wójt
/-/ Wojciech Olszewski