Przypominamy o zaległych opłatach za wodę

Przypominamy o uregulowaniu zaległych opłat za wodę. Zaległości, co podkreślamy, sięgają łącznie 57 tys. złotych (Wymiarki – 25,5 tys. zł, Witoszyn – 14 tys. zł, Lutynka – 2,8 tys. zł, Witoszyn Górny – 1,7 tys zł, mieszkańcy miejscowości Borowe w Gminie Iłowa – 13 tys. zł). Jeśli ktoś ma kłopoty, może poprosić o rozłożenie zaległych opłat na raty. Wystarczy zgłosić się do urzędu, by ustalić sposób uregulowania tych należności.

komunikatwodazaleglosci