Rada Gminy Wymiarki

Skład osobowy Rady Gminy Wymiarki
 • Izabela Mierzwa
 • Jarosław Dulęba
 • Anna Janus-Szymańska
 • Izabela Kafarowska
 • Jadwiga Klejszta
 • Edward Kowalów
 • Anna Kozłowska
 • Marta Maj
 • Magdalena Morusiewicz
 • Niezgócki Jerzy
 • Noskowicz Zbigniew
 • Piotr Nowak
 • Seremak Marian
 • Barbara Szkodzińska
 • Grażyna Wakuluk

Siedziba:
Urząd Gminy Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 40 45, 68 360 40 62

e-mail: sekretariat@wymiarki.pl