Rada Gminy Wymiarki

Skład osobowy Rady Gminy Wymiarki
 • Kiszka Halina – Przewodnicząca Rady Gminy
 • Wołyniec Ireneusz Kazimierz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Cytlak Danuta
 • Cywińska Zofia
 • Czarkowski Marek
 • Drąg Katarzyna
 • Gadecka Monika
 • Kazimir Grażyna Teresa
 • Kimliński Piotr
 • Łacny Zygmunt
 • Niezgócki Jerzy
 • Noskowicz Zbigniew
 • Seremak Marian
 • Szkwir Joanna
 • Żabiński Zbigniew Adam

Siedziba:
Urząd Gminy Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 40 45, 68 360 40 62

e-mail: sekretariat@wymiarki.pl

Obsługa Biura Rady: referent Agnieszka Rebryna