Rada Gminy Wymiarki

Skład osobowy Rady Gminy Wymiarki

Siedziba:
Urząd Gminy Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 40 45, 68 360 40 62

e-mail: sekretariat@wymiarki.pl

Obsługa Biura Rady:  Agnieszka Rebryna