Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

Radny Marek Czarkowski – Przewodniczący

Radna Monika Gadecka  – Członek

Radna Grażyna Kazimir – Członek

Radna Katarzyna Drąg – Członek

Radny Zbigniew Żabiński – Członek

 

Komisja Budżetu i Zadań Gospodarczych

Radny Zbigniew Noskowicz – Przewodniczący

Radna Zofia Cywińska –  Z-ca Przewodniczącego

Radny Zygmunt Łacny – Członek

Radna Katarzyna Drąg  – Członek

Radny Piotr Kimliński – Członek

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Radna Joanna Szkwir  – Przewodnicząca

Radny Marian Seremak – Z-ca Przewodniczącej

Radna Grażyna Kazimir – Członek

Radna Danuta Cytlak – Członek

Radny Jerzy Niezgócki – Członek