Komisje Rady Gminy

         Komisja Rewizyjna

 • Edward Kowalów – Przewodniczący Komisji
 • Marian Seremak- Radny
 • Jadwiga Klejszta – Radna
 • Anna Janus-Szymańska – Radna
 • Jerzy Niezgócki – Radny

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Anna Kozłowska – Przewodnicząca Komisji
  • Barbara Szkodzińska – Radna
  • Grażyna Wakuluk – Radna
  • Izabela Kafarowska – Radna
  • Piotr Nowak – Radny

     Komisja Budżetu i Zadań Gospodarczych

 • Zbigniew Noskowicz – Przewodniczący Komisji
 • Jerzy Niezgócki – Radny
 • Edward Kowalów – Radny
 • Grażyna Wakuluk – Radna
 • Anna Kozłowska – Radna

   Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 • Anna Janus-Szymańska – Przewodnicząca Komisji
 • Jadwiga Klejszta – Radna
 • Marta Maj – Radna
 • Magdalena Morusiewicz – Radna