Komisje Rady Gminy

         Komisja Rewizyjna

 • Edward Kowalów – Przewodniczący
 • Marian Seremak
 • Jadwiga Klejszta
 • Anna Janus-Szymańska
 • Jerzy Niezgócki

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Anna Kozłowska – Przewodnicząca
  • Barbara Szkodzińska
  • Grażyna Wakuluk
  • Izabela Kafarowska
  • Piotr Nowak

     Komisja Budżetu i Zadań Gospodarczych

 • Edward Kowalów
 • Jerzy Niezgócki
 • Zbigniew Noskowicz
 • Grażyna Wakuluk
 • Anna Kozłowska

   Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 • Anna Janus-Szymańska
 • Jadwiga Klejszta
 • Marta Maj
 • Magdalena Morusiewicz
 • Jarosław Dulęba