Razem w sprawie karetki

Na spotkaniu 6 kwietnia 2016 r. w Gozdnicy wójtowie Wymiarek – Wojciech Olszewski, Przewozu – Ryszard Klisowski, burmistrzowie Iłowej – Paweł Lichtański i Gozdnicy – Krzysztof Jarosz oraz starosta żagański Henryk Janowicz omawiali dalsze działania dotyczące starań o karetkę skracającą czas dotarcia do mieszkańców potrzebujących pomocy medycznej. Dyskusja miała na celu wypracowanie wspólnego stanowiska włodarzy i starosty w sprawie lokalizacji podstacji pogotowia ratunkowego w Iłowej lub Gozdnicy.

14 kwietnia odbędzie się spotkanie u Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, na którym kolejny raz podjęty zostanie ten ważny dla naszej społeczności temat. Jest to kontynuacja wspólnych działań włodarzy podjętych na początku kadencji, które mają na celu polepszenie warunków ochrony zdrowia mieszkańców w naszym regionie.

– Mamy nadzieję, że spotkanie z wojewodą przyniesie oczekiwany przez nas od dawna efekt. Chcemy do wojewody pojechać ze wspólnym pomysłem na konkretne rozwiązania w postaci umiejcowienia zespołu ratownictwa w Iłowej lub ewentualnie w Gozdnicy. To pozwoli na stworzenie optymalnych, w naszym przekonaniu, warunków pozwalających efektywnie skrócić czas dojazdu ekipy ratunkowej do pacjentów wymagających szybkiej pomocy z naszych miejscowości. Dziś ten czas dla karetki obsługującej z Żagania gminy Iłowa, Gozdnica, Wymiarki czy Przewóz jest stanowczo za długi. Być może nasza koncepcja zyska akceptację wojewody – komentuje wójt gminy Wymiarki Wojciech Olszewski.