Realizacja zadania „Sprzęt ratowniczy dla OSP Wymiarki”.

W dniu 21.12.2018 r., w remizie przy ul. Leśnej 1A, Wójt Gminy Wymiarki Lech Miszewski przekazał na podstawie umowy darowizny strażakom ochotnikom sprzęt i wyposażenie w ramach realizacji zadania „Sprzęt ratowniczy dla OSP Wymiarki”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz środków Gminy Wymiarki. Wspólnie żywimy nadzieje, że przekazany sprzęt sprawdzi się w trakcie ćwiczeń, a w razie wyższej konieczności nie zawiedzie w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych.

Wójt L. Miszewski wraz z Komendantem P. Kowalskim i Naczelnikiem J. Pilnym