Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. zarządził przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r. Referendum dotyczy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

referendum2015

Więcej informacji na stronie Krajowego Biura Wyborczego.

Czytaj również na stronie BIP

Frekwencja w Gminie Wymiarki