Rekrutacja do projektu ,,Partycypacja seniorów w życiu publicznym region Bory Dolnośląskie”