RIO pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy w I półroczu

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2018 roku jest pozytywna i bez żadnych uwag. Szczegóły stanu finansów gminy w treści uchwały RIO.