Rozeznanie cenowe – lakierowanie autobusu JELCZ L-090M/S

Urząd Gminy Wymiarki
Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki

Wymiarki, 11 maja 2016 r.

ROZEZNANIE CENOWE

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Rozeznanie jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, planuje się udzielenie zamówienia na:
Lakierowanie autobusu JELCZ L-090M/S rok produkcji 2002 r. – autobus szkolny w tym:
– prace rozbrojeniowe, blacharskie i lakiernicze autobusowe poszyć zewnętrznych

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Lakierownie autobusu JELCZ L-090M/S rok produkcji 2002 r. – autobus szkolny
 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA
  – prace rozbrojeniowe, blacharskie i lakiernicze autobusowe poszyć zewnętrznych
 1. ZALECENIA DLA WYKONAWCY
  Załączone zdjęcia pojazdu nie stanowią pełnego zakresu wykonania. Zaleca się oględziny tego pojazdu w siedzibie zamawiającego lub wykonawcy (dopuszczalna odległość siedziby wykonawcy do 100 km) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 1. TERMINY REALIZACJI
  Termin realizacji zamówienia: lipiec lub sierpień 2016 r.
 1. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
  1. Oferta musi zawierać ostateczną, cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
  2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY
  Formularz oferty wg załączonego wzoru, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli.
 1. UWAGI:
  1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionym niżej numerem telefonu, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 1.
  2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest: Antonina Janus, tel. 68 3604045 w. 21
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Pisemne oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres oswiata@wymiarki.pl w terminie do dnia 20 czerwca 2016 r.

Wójt
/-/ Wojciech Olszewski

Pobierz: Załącznik do rozeznania cenowego