Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Zarząd Województwa Lubuskiego 24.05.2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 650.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Z dofinansowania mogę skorzystać:

  • stowarzyszenia (m.in. operacje związane z kulturą, turystyką, dziedzictwem lokalnym; publikacje, wiaty, szlaki, tablice, odnowa świetlic)
  • zespoły ludowe (zakup strojów ludowych, instrumenty muzyczne),
  • koła gospodyń wiejskich (zakup wyposażenia kuchni, wydanie publikacji o produktach),
  • kluby sportowe (zakup wyposażenia: piłki, stroje sportowe),
  • OSP (mundury, drobne wyposażenie).