Sanepid stwierdza: Woda jest dobra!

Dziś pocztą do urzędu gminy nadeszła radosna wiadomość.

W piśmie z 3 lipca 2015 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu za wykonaną w całości uznaje swoją decyzję z grudnia 2012 roku nakładającą na gminę obowiązek przeprowadzenia działań doprowadzających do obniżenia parametrów: żelaza, manganu, mętności i barwy w wodzie produkowanej przez wodociąg publiczny w m. Borowe. Dziś zatem możemy już ostatecznie stwierdzić, że woda w kranach naszej gminy spełnia wszystkie normy.

Jest to dla nas wielka satysfakcja z wielomiesięcznych starań i działań. Wieloletni problem jakości wody jest dziś skutecznie rozwiązany.  Czeka nas oczywiście jeszcze sporo pracy i inwestycji w zapewnienie codziennego poprawnego fukcjonowania stacji uzdatniania wody oraz w wymianę wodociągów w gminie. Wiemy jednak, że rozwaga, konsekwencja w prowadzeniu przemyślanych, także pod względem finansowym, działań daje pożądany efekt. To cieszy i daje również poczucie spełnienia oczekiwań mieszkańców.

Składam tą drogą wielkie podziękowania dla pana Franciszka Pietrzaka, który przez rok włożył wiele wysiłku i pracy, by doprowadzić do sprawności stację uzdatniania wody w Borowem i dba przez cały czas o prawidłowy proces uzdatniania. Dziś możemy się cieszyć i czuć bezpiecznie. Woda jest po prostu dobra! I niechaj tak dalej będzie, czego sobie i wszystkim mieszkańcom życzę.

Wójt Gminy Wymiarki
Wojciech Olszewski

sanepidwodaok