Spis Rolny 1.09- 30.11.2020 r.

o

https://spisrolny.gov.pl/

https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Statystyczny-w-Zielonej-G%C3%B3rze-100751688383178/?hc_ref=ARSWY-QmjP5bI087Jgr-zOBg-2YAOc7fJK2q3N1juUoqlpVhJenA0QzIUmVFiWO3py0&fref=nf&tn=kC-R