Spotkanie z powiatowym komendantem policji

W Starostwie Powiatowym w Żaganiu 12 czerwca odbyło się spotkanie włodarzy gmin Wymiarki, Iłowa, Gozdnica, Starosty Żagańskiego z Komendantem Powiatowym Policji  w Żaganiu mł. insp. Danielem Gotthardtem. Rozmowa dotyczyła sytuacji jaka wiąże się z przeniesieniem policjantów prewencji z posterunku w Iłowej do żagańskiej drogówki.

Komendant D. Gotthardt wyjaśniał powody podjęcia decyzji, która wzbudzała kontrowersje w świetle informacji prasowych i zapewniał jednocześnie, że ma ona przynieść większą operacyjność działań i ma charakter tymczasowy. Jednym z powodów są szkolenia policjantów i kwestie obsady etatów, które będą do jesieni zwiększone. Komendant zapowiedział wydanie komunikatu w tej sprawie.

– Rozmowy odbyły się we wzajemnym zrozumieniu sytuacji, uzyskaliśmy wyjaśnienia, obawy zostały w dużym stopniu rozwiane. Trudno się nie zgodzić z argumentem pana komendanta, że policjant na służbie zawsze będzie policjantem, wykonującym sumiennie swe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy niezależnie od koloru otoku na czapce. To spotkanie było potrzebne było po „sensacyjnych” doniesieniach niektórych mediów. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, iż nie ma powodów do obaw o jakość pracy policji na terenie gminy – informuje po rozmowach Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski.