Sprawdź, czy masz zapłacony podatek!

Uwaga! Ważne!

Urząd Gminy w Wymiarkach przypomina właścicielom nieruchomości, którzy nie uiścili należnego podatku za rok 2017.

Termin płatności upłynął 15 listopada 2017 roku!

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe.

W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia.

Koszt upomnienia to 11,60 zł.