Sprzedaż nieruchomości gminnej

https://bip.wymiarki.pl/przetargi/29/22/RG-GI_6840_1_2021/

https://bip.wymiarki.pl/przetargi/29/23/RG-GI_6840_3_2021/