Stanowisko Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym

13 marca br. w Gorzowie Wielkopolskim odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, podczas którego Walne Zebranie Członków podjęło w głosowaniu, kwalifikowaną większością głosów, Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym poprzez ograniczenie możliwości kandydowania w wyborach do organów wykonawczych gmin.

Przedstawiamy treść stanowiska:

Jednocześnie, w dyskusji Członkowie Zrzeszenia podjęli decyzję o włączeniu się w inicjatywę organizowaną przez korporacje ogólnopolskie, w tym w szczególności przez Związek Gmin Wiejskich RP (http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/1099-uchwala-w-w-sprawie-sprzeciwu-wobec-zapowiadanych-zmian-prawa-samorzadowego-w-polsce) – obrony praw samorządu, poprzez podjęcie jednolicie brzmiących Uchwał.

Uchwałę taką Rada Gminy Wymiarki podjęła na sesji 17 marca br.