Struktura organizacyjna

Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Juliusz Olszewski Pokój nr 5 68 3604045
wew. 24
Sekretarz Gminy

 

 Jacek Pulikowski Pokój nr 3 68 3604045
wew. 17

Referat Administracyjny

Kierownik Referatu
Stanowisko ds. obywatelskich Bogusława Biesiadecka Pokój nr 1 68 3604045
wew. 21
Stanowisko ds. oświaty, promocji i zamówień publicznych Antonina Janus Pokój nr 1 68 3604045
wew. 21
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i sekretariatu Agnieszka Rebryna Pokój nr 4 68 3604045
68 3604062

Referat Finansowy 

Skarbnik Gminy
– Kierownik Referatu
Magdalena Kuros Pokój nr 10 68 3604045
wew.23
Stanowisko ds.księgowości budżetowej i windykacji należności Jolanta Mazurkiewicz Pokój nr 7  68 3604045

wew. 18

 Stanowisko ds. podatkowych i płac Anna Naumczyk Pokój nr 7  68 9604045

wew.18

 Stanowisko ds. obsługi kasowej
i środków trwałych
Danuta Wróbel Pokój nr 6 68 3604045 wew. 16

Referat Gospodarki i Inwestycji

Kierownik Referatu Pokój nr 9 68 3604045
wew.14
Stanowisko ds.obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Jacek Pulikowski Pokój nr 8 68 3604045 wew. 22
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i wodno-ściekowej Jadwiga Korytko Pokój nr 9 68 3604045 wew. 19
Stanowisko ds. gruntów i gospodarki przestrzennej Małgorzata Waldun Pokój nr 2 68 3604212
lub
68 3604045
wew. 22
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i gospodarki odpadami stałymi Jolanta Dąbrowska

 

Pokój nr 2 68 3604212
lub
68 3604045
wew. 19