Struktura organizacyjna

Wójt Gminy Wymiarki Lech Miszewski Pokój nr 5 68 3604045
wew. 24
Sekretarz Gminy  Krystyna Kumek Pokój nr 3 68 3604045
wew. 17

Referat Administracyjno – Gospodarczy

Z-ca Kierownika USC Agnieszka Rebryna pokój nr 1 68 3604045 wew.21
Stanowisko ds. obywatelskich Bogusława Biesiadecka Pokój nr 1 68 3604045
wew. 21
Stanowisko ds. oświaty, promocji i zamówień publicznych Antonina Janus Pokój nr 10 68 3604045
wew. 19
Stanowisko  obsługi  sekretariatu Izabela Kowalów Pokój nr 4 68 3604045
68 3604212
Stanowisko ds.obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Jacek Pulikowski Pokój nr 10 68 3604045 wew. 19
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i wodno-ściekowej Jadwiga Korytko Pokój nr 2 68 3604045 wew. 22
Stanowisko ds. gruntów i gospodarki przestrzennej Małgorzata Waldun Pokój nr 2 68 3604212
lub
68 3604045
wew. 22
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i gospodarki odpadami stałymi Jolanta Dąbrowska Pokój nr 2 68 3604212
lub
68 3604045
wew. 22

Referat Finansowy 

Skarbnik Gminy
– Kierownik Referatu
Magdalena Kuros Pokój nr 7 68 3604045
wew.23
Stanowisko ds.księgowości budżetowej i windykacji należności Danuta Wróbel Pokój nr 6  68 3604045

wew. 18

Stanowisko ds. podatkowych i płac Anna Naumczyk Pokój nr 6  68 9604045

wew.18

 Stanowisko ds. obsługi kasowej
i środków trwałych
Jolanta Mazurkiewicz Pokój nr 9 68 3604045 wew. 16
Stanowisko ds. rozliczenia wody i windykacji Elżbieta Węglewska Pokój nr 6 68 3604045 wew.18