Stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016

Stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Miesięczny dochód musi być niższy niż 456,- zł netto na osobę w rodzinie

Wnioski o przyznanie takiego stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Wymiarki, pok. nr 1, w godz. 700 do 1500 do 15 września 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy zatwierdzony został Uchwałą nr XXIX/191/2006 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 59 poz. 1319 ze zm.)

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy pok. nr 1 lub tu, na stronie: Wniosek. o stypendium na rok szkolny 2015-2016