SUSZA ROLNICZA – APEL

 

Szanowni Rolnicy Gminy Wymiarki, w związku z otrzymywanymi sygnałami o wystąpieniu szkód spowodowanych suszą w uprawach na terenie gminy, apeluję o składanie informacji o szacowanej wielkości szkody jaka wystąpiła w gospodarstwie. Szybkie złożenie informacji pozwoli wystąpić Wójtowi Gminy Wymiarki do Wojewody Lubuskiego o powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Wymiarki, spowodowanych wystąpieniem suszy.

Wzór informacji wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych w załączeniu do pobrania: Susza druk informacji

Informację wraz z zgodą można złożyć osobiście w urzędzie gminy (pok. nr 2) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki. Polecamy do śledzenia strony: www.wymiarki.pl oraz http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/

Wójt Gminy Wymiarki
/-/ Wojciech Olszewski