Strona główna » dla mieszkańca (strona 4)

Dział "dla mieszkańca"

Zarządzenie Nr 0050/ 8 /2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Zarządzenie 0050.8.2020Pobierz ogłoszenie konkursuPobierz 4644_Sport_Ogłoszenie__komisja_konkursowa_Pobierz formularz_zgłoszeniowy_-Komisja Konkursowa 2020r_-1Pobierz Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Pobierz Zarządzenie nr 0050.22.2020Pobierz